Napredujte s nami.
Postaráme sa o online reklamu

Websites design and futuristic girl emerging

26

rokov skúseností
Post apocalyptic girl in neon colors design

Addie

Online allrounder

Hlavnou filozofiou našej spoločnosti je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb nevyhnutných pre online rast ich spoločnosti.

Prinášame biznisové riešenia, ktoré zastrešujú všetky nevyhnutné kroky potrebné pre splnenie marketingových a obchodných cieľov.
Bez dát ste len ďalší človek s názorom.W. Edwards Deming
Naše služby

Komplexné online riešenia
od návrhu až po exekutívu.

Online reklama
a PPC

Sociálne siete, Google a partneri. Od návrhu stratégie až po pravidelný reporting, založený na dátach a s cieľmi, ktoré prinášajú zisk.

Marketingová stratégia
a dátová analytika

V súčasnosti sa stáva dátová analytika kľúčovým nástrojom pre marketingové stratégie, pretože umožňuje lepšie pochopenie preferencií zákazníkov a potrieb trhu.

Web development
a kreatíva

Vieme dodať riešenia na kľúč, od návrhu cez design, až po samotné spustenie, prevádzku a monitoring.

Automatizácie
a systémové riešenia

Našim klientom vieme vyriešiť aj komplexnejšie systémové scénare a problémy, prípadne prepojiť viacero technológií a informačných zdrojov.

Design Photo of a praying tattooed man with halo over his head
Courtesy: SantasPascuas Festival

Online reklama
a PPC

To, že predávate najlepší produkt na trhu, neznamená nič, ak o vás nikto nevie, bez online reklamy na internete, vaša firma v dnešnej dobe prakticky neexistuje.  Buďte tam, kde vaši zákazníci.

 • Sociálne siete navštívi mesačne viac ako 2.6 milióna Slovákov. Bez vašej reklamy je ich cesta priamo ku vašej konkurencii.
 • Až 70% nákupov vo vyhľadávaní cez Google zrealizujú firmy zobrazujúce svoju reklamu na prvých troch miestach. Kde sa nachádza tá vaša?
Bez dát to nejde
TOP VÝZVY

Oslovenie spotrebiteľa doma

Marketingová stratégia
a dátová analytika

Každý správna stratégia musí mať jasne stanovené ciele, priebeh a po ukončení priniesť zistenia s výpovednou hodnotou, podložené relevantnými dátami namiesto pocitov.

 • U nás začína SWOT analýzou klienta, aby sme čo najlepšie spoznali produkt, pochopili filozofiu značky a už prvotné strategické kroky vychádzali z pevných a reálnych základov.
 • Na jej konci následuje vyhodnotenie výsledkov a cieľov, zistenia a odporúčania, ktoré z dát vyplývajú, a ich transformácia do konkrétnych riešení pre ďalší rast spoločnosti.
Ďalej: Addie Produkty
Design draft for a dairy company products
Source: AI prompted artNaše produkty

Spojenie nadšenia z technológií
a rokov skúseností.

3D image of chat bubbles emerging
3D image of social media icons
3d abstract art inspired by produce and food

Chatboty umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu s používateľmi, zlepšujú zákaznícky servis a znižujú náklady na podporu zákazníkov. Sú k dispozícii 24/7 a môžu riešiť jednoduché problémy bez nutnosti ľudskej interakcie. Navyše, chatboty môžu byť použité na automatizáciu procesov a zlepšenie efektivity biznisu.


Automatizované a strojové výtváranie grafík s následným postnutím na sociálnych médiách zvyšuje efektivitu a zlepšuje časový manažment.


Digitálne menu na webe prináša jednoduché zobrazenie ponuky a zjednodušuje objednávacie procesy. Zákazníci majú rýchly prístup k informáciám o ponuke a môžu si objednať jedlo online. Jednoduchý management umožňuje ľahké aktualizácie ponuky a prispôsobenie sa sezónnym alebo aktuálnym trendom. Digitálne menu tiež môže pomôcť zlepšiť výkon reštaurácie tým, že zvýši objednávky a zlepší zákaznícky zážitok.
Náš team

Štyria sú viac ako jeden

Spájame sily - traja jednotlivci z rôznych oblastí a náš klient. Spolupráca nám umožňuje kombinovať naše schopnosti a skúsenosti tak, aby sme dosahovali stanovené ciele.

Sme pripravení čeliť výzvam a napredovať, keďže ako team máme spoločne všetko potrebné pre úspech.Stratégia
Marketing
Technológie
Drawing of team-member Martin colorful Drawing of team-member Martin grayscale
Drawing of team-member Oliver colorful Drawing of team-member Oliver grayscale
Drawing of team-member Andrej colorful Drawing of team-member Andrej grayscale
Drawing of team-member - client colorful Drawing of team-member - client grayscale
AI generated bust of greek god with neon colors
Source: AI prompted artAko?

Ako vyzerá spolupráca s Addie?

 • 1 Definovanie cieľov a príprava stratégie

  Presne definujeme, čo a akými spôsobmi chceme dosiahnuť. Venujeme čas plánovaniu, aby sme smerovali naše úsilie správnym smerom.

 • 2 Spustenie, testovanie a optimalizácia

  Po spustení testujeme. Čo funguje a čo nie - to optimalizujeme pre maximálny výkon. Nenecháme sa odradiť neúspechom, pretože aj to je príležitosť na zlepšenie.

 • 3 Priebeh a vyhodnotenie

  Sledujeme, či sa podarilo dosiahnuť stanovené ciele a aké nástroje a taktiky boli najefektívnejšie. Tieto poznatky používame pre plánovanie a optimalizáciu budúcich kampaní.
Odtlačok

Naši klienti

Ruku k dielu sme mali príležitosť priložit aj pre týchto klientov

ČO BY SME VÁM TAK UKÁZALI?

Case Studies

Porozprávajme sa

o vašom
ďalšom projekte.

Spojme sa

Kontaktujte nás a zahrajte si presilovku